Hartelijk welkom op de website van

Evangelische Gemeente Helmond

Wij zijn verhuisd.

Vanaf 7 juli is onze locatie op zondagmorgen:

Wijkgebouw De Zonnesteen Rijnlaan 91 Helmond-Brouwhuis.

Wij zijn een kerk waar iedereen welkom is en waar aandacht, zorg en liefde is voor elkaar. We volgen daarin Jezus Christus, die uit liefde voor ons Zijn leven heeft gegeven. Wij willen deze boodschap van liefde graag aan iedereen die het wil horen doorgeven.

Samenkomsten

Iedere zondagmorgen komen we als Gemeente samen om God te loven en te aanbidden, uit Zijn levende en levens veranderende Woord te leren en samen avondmaal te vieren. Deze samenkomsten staan open voor iedereen.

Locatie: Wijkgebouw De Zonnesteen Rijnlaan 91, 5704 HZ  Helmond-Brouwhuis
Aanvang: 10 uur 

Jeugd

In de Bijbel staat dat Jezus de kinderen zegende. In onze gemeente willen wij ook de kinderen zegenen en in hun levens investeren en daardoor tot een zegen zijn voor hun toekomst. Op zondag in de even-weken is er daarom voor hen een aparte kinderdienst. Er zijn 2 jeugdgroepen in onze gemeente:

  • 0 – 12 jaar (elke 14 dagen)
  • Tieners (elke 14 dagen)

Er is persoonlijke aandacht voor alle kinderen die komen, groot en klein. Ons doel is dat de kinderen God persoonlijk leren kennen en dat zij leren dat God hen onvoorwaardelijk lief heeft.

In de zomervakantie hebben ook onze kinderwerkers vakantie, dan wordt de kinderen een informeel programma aangeboden of blijven de kinderen bij de ouders in de dienst.

Bijbelstudie

Bijbels onderwijs is belangrijk, omdat het ons in liefde en toewijding vormt en ons doet groeien als christen. Daarom wordt elke maand minimaal een Bijbelstudie online gegeven. Elke Bijbelstudie is bepalend voor onze geestelijke ontwikkeling. De studie begint om 19.45 uur en iedereen is van harte welkom, u kunt zich aanmelden via ons email adres.

Huiskringen

Huiskringen zijn onderdeel van de gemeente. Door middel van kleine groepen kunnen we, als geestelijk gezin van God, functioneren en betekenis- en liefdevolle relaties met elkaar op bouwen. Tijdens deze avonden worden er onderwerpen besproken n.a.v. een Bijbelgedeelte, is er tijd voor aanbidding en gebed en staat persoonlijke aandacht, zorg voor elkaar en contact voorop.

Vrouwenochtend

Voor de vrouwen is er elke week op donderdagmorgen een vrouwenmorgen. We beginnen met een kopje koffie en/of thee en luisteren naar elkaar. Daarna zingen we een mooi lied en openen met gebed, om dan met de Bijbelstudie te beginnen of met een boekbespreking. Dat wisselt elkaar af. We sluiten af met persoonlijk gebed. Het is voor ons fijn om op die manier samen te komen en te delen met elkaar.

Wij zien u graag tijdens een van onze samenkomsten.

Heeft u vragen? Dan kunt u ons een mail sturen info@evangelischegemeentehelmond.nl.