Zending

'Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Mattheüs 28:19

Als Evangelische Gemeente Helmond wordt deze opdracht in  praktijk gebracht door middel van evangelisatieactiviteiten zoals folderen en bijbels uitdelen.

Een activiteit die een concrete invulling geeft van het eerste aspect van onze missie: Jezus vinden, volgen en verkondigen. Bij evangelisatie gaat het erom mensen te helpen Jezus te ontmoeten en de keuze voor Hem te maken.
Maar als gemeente willen we ook over de grenzen kijken en daarom betrokken zijn bij evangelieverkondiging in het buitenland. Dit doen we onder andere door financiële steun te geven aan en te bieden voor drie zendingsdoelen: Adri & Petra vd Berk, de familie Adam en Johan Smoorenburg.